کاهش رتبه توانایی روسیه در بازپرداخت بدهیها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاهش رتبه توانایی روسیه در بازپرداخت بدهیها

خبر کوتاه

آژانس رتبه گذاری مودیز، رتبه توانایی روسیه در بازپرداخت بدهیهای خود را از “Baa3“به “Ba1” کاهش داد.

خطرات ناشی از بحران اوکراین، کاهش قیمت نفت و تحریمهای بین المللی از دلائل کاهش اعتبار اقتصادی روسیه عنوان شده اند.