خبرهایی از گوشه و کنار دنیا که بازتابی جهانی نداشته اند اما شاید برای شما جالب باشد!

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خبرهایی از گوشه و کنار دنیا که بازتابی جهانی نداشته اند اما شاید برای شما جالب باشد!

بریتانیا؛ رسوایی در روزنامه
پیتر اوبورن، یکی از باتجربه ترین ستون نویس های بریتانیایی روزنامه دیلی تلگراف استعفاء داد. وی دلیل این تصمیم خود را در کناره گیری از این روزنامه که قدمتی 170 ساله دارد، دخالت مدیریت در خصوص نوشته اش درباره بانک اچ.اس.بی.سیعنوان کرده است. استعفای وی به بحث پیرامون استقلال و بیطرفی رسانه ها در بریتانیا دامن زده است، کشوری که غولهای رسانه ای و روزنامه های صاحب نام و وزین در آن همیشه میدان دار بوده اند.

روزنامه تلگراف با رد اتهام آقای اوبورن گفته است که مشکل رسانه های بریتانیا در این حقیقت نهفته است که حامی مالی بسیاری از رقبای آن خوانندگان نیستند و از این رو با مردم همراه و با آنان در ارتباط نیستند.

استانبول سپیدپوش شد بارش برف شدید در شهر استانبول ترکیه که در 30 سال اخیر بی سابقه بود این شهر را سپیدپوش کرد. ارتفاع برف در بیرون از شهر به 75 و در داخل شهر به 30 سانتی متر رسید. برف و طوفان زندگی را مختل، رانندگی و ترافیک را با دشواری همراه و حرکت کشتی و پروازها را لغو کرد و مدارس را به تعطیلی کشاند. تنگه معروف بسفر هم که گذرگاهی دریایی برای عبور کشتی ها از آسیا به اروپاست به دلیل بدی آب و هوا عملاً سوت و کور شد. منبع خبر

اسپانیا: اسکی لوئیس بارسناس با قید وثیقه
قاضی پابلو روس به لوئیس بارسناس، صندوق دار سابق حزب مردمی اسپانیا اجازه داده است تا از 20 فوریه تا 6 مارس به اسکی بپردازد. او ملزم است تا آدرس و شماره تلفن خود را به نزدیکترین دادگاه ارائه دهد. بارسناس یک آپارتمان 150 متر مربعی در کوهستان و در نزدیکی پیست اسکی دارد. وی نمی تواند این آپارتمان لوکس را به فروش برساند اما می تواند از آن استفاده کند. آقای بارسناس با وثیقه 200 هزار دلاری آزاد شده است. منبع خبر

پسری فرانسوی و عادی که هیولا شد
مادری فرانسوی از پسر 19 ساله خود با اندوه و درد و حرمان یاد می کند. پسر او در عراق در عملیاتی انتحاری خود را منفجر کرد.پیئر شوله، با نام اوبو تلهه الفرنسی، پسری بوده است همانند همه همسن و سالهایش تا اینکه روزی در اکتبر سال 2013 میلادی ناپدید می شود و سر از سوریه در می آورد و در پایگاهی نظامی در عراق خود را منفجر می کند. مادر او می گوید داعش از پسرم یک «هیولا» ساخت.
منبع خبر