مبارزه همه جانبه با گروه بوکوحرام در غرب آفریقا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مبارزه همه جانبه با گروه بوکوحرام در غرب آفریقا

مبارزه با پیکارجویان بوکوحرام در نیجریه و کشورهای همسایه این کشور از جمله در کامرون تبدیل به مهمترین اولویت دولتها شده است.

در همین راستا ارتش نیجریه چهارشنبه اعلام کرده است که نزدیک به 300 تن از پیکارجویان این گروه در درگیریهای شمال شرقی این کشور جلن باخته اند. کانون اصلی درگیریها ایالت خودمختار بورنو در شمال شرقی است.

ارتش کامرون هم در نزدیکی روستای استراتژیک فوتوکل، شهر مرزی کامرون و نیجریه، به مقابله با پبکارجویان پرداخته اند تا کنترل این شهر بدست اعضای گروه بوکوحرام نیفتد.

یکی از افسران ارتش کامرون می گوید: “فوتوکل، از اهمیت زیادی برخوردار است، این روستا دو منطقه مهم قاره آفریقا، غرب آفریقا را به مرکز نزدیک می کند. این روستا نقطه ارتباطی برای بازرگانانی است که در آفریقا جابجا می شوند. این منطقه منافع زیادی برای آفریقا دارد.”

فوتوکل، در نزدیکی شمالشرقی نیجریه، کانون تمرکز گروه بوکوحرام در هفته های اخیر بارها مورد حملات گروه بوکوحرام قرار گرفته است. هفته گذشته کشورهای غرب آفریقا، توافق کردند تا بودجه ای را برای مبارزه با بوکوحرام در نظر بگیرند.