سامبا در خیابانهای ریودوژانیرو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سامبا در خیابانهای ریودوژانیرو

کارناوال در خیابانهای ریودوژانیرو، دومین شهر بزرگ برزیل، روزهای پایانی خود را سپری می کند. موضوع دوشنبه شب کارناوال ریو، افتخار ملی و مبارزه با نژادپرستی بود.

کارناوال دوشنبه در نزدیکی استادیومی که برای سامبا طراحی شده است، برگزار شد.

یکی از شرکت کنندگان در کارناوال که از مدرسه رقص سامبای ریو می آید، می گوید: “از سال 2009 مداوم در این کارناوال شرکت کرده ام، هر بار وارد این استادیوم سامبا می شوم حس عجیبی دارم. اینجا قلب اصلی مدرسه سامبا است.”

کارناوال خیابانی برزیل جمعه این هفته خاتمه می یابد.