ورود دهها مهاجر غیرقانونی دیگر به جزیره لامپدوزای ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ورود دهها مهاجر غیرقانونی دیگر به جزیره لامپدوزای ایتالیا

خبر کوتاه

چهل و سه مهاجر غیرقانونی دیگر که از لیبی آمده بودند وارد جزیره لامپدوزای ایتالیا شدند.

روز جمعه نیز حدود ششصد مهاجر دیگر که آنها نیز از لیبی آمده و غالبا از کشورهای مرکز آفریقا هستند، وارد ایتالیا شده بودند.