پروازی دویست و پنجاه متری؛ رکورد اسکی پرش شکست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پروازی دویست و پنجاه متری؛ رکورد اسکی پرش شکست

نخستین روز مسابقات اسکی پرش نروژ با شکسته شدن رکورد جهانی در این ماده همراه بود.

در این روز پِتِر پرِوچ از اسلوونی، موفق شد ۲۵۰ متر بپرد و ضمن شکستن رکورد جهان، با امتیاز ۴۳۸.۸ صدرنشین رقابت ها شود. وی با این پیروزی همچنین در جدول اصلی جام جهانی اسکی نیز با امتیاز ۱۲۵۰ صدرنشین شد.

رکورد جهان پیش از این با ۲۴۶.۵ در دستان یوهان رِمِن اوِنسِن نروژی بود.

پرِوچ موفق شد مسافتی برابر با دو طول زمین فوتبال را در هوا طی کند.

پس از پرِوچ، آندرِس فانِمِل از کشور میزبان، رتبه دوم را کسب کرد. نوریاکی کاسائی ژاپنی هم بهتر از سایرین پرید و سوم شد.

مرحله دوم این رقابت ها روز یکشنبه پیگیری می شود.