مرگ نیمی از دویست نهنگ گرفتار شده در سواحل نیوزیلند

مرگ نیمی از دویست نهنگ گرفتار شده در سواحل نیوزیلند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه از حدود دویست نهنگ موسوم به نهنگ خلبان که در چند روز گذشته در سواحل نیوزیلند گرفتار شده اند، نیمی از آنها جان خود را از دست داده اند. گرچه

خبر کوتاه

از حدود دویست نهنگ موسوم به نهنگ خلبان که در چند روز گذشته در سواحل نیوزیلند گرفتار شده اند، نیمی از آنها جان خود را از دست داده اند.

گرچه علت این پدیده هنوز دقیقا مشخص نیست ولی دانشمندان احتمال می دهند که نهنگهای سالمی که برای نجات نهنگهای بیمار به سواحل می آیند خود در آنجا گرفتار شده و از بین می روند.

مطالب مرتبط