اوکلند

ویدیوها. آغاز سال ۲۰۲۴ در نیوزیلند؛ تصاویری از آتش‌بازی ویژه سال نو بر فراز برج اوکلند

اوکلند در نیوزیلند با برگزاری مراسم آتش‌بازی بر فراز برج نمادین شهر به عنوان نخستین کلان‌شهر جهان به استقبال سال ۲۰۲۴ میلادی رفت. 

اوکلند در نیوزیلند با برگزاری مراسم آتش‌بازی بر فراز برج نمادین شهر به عنوان نخستین کلان‌شهر جهان به استقبال سال ۲۰۲۴ میلادی رفت. 

۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰ و آغاز سال نو میلادی در اقیانوسیه و شرق دور. پس اوکلند، سیندی در استرالیا نیز با برگزاری مراسم آتش‌بازی به استقبال سال نو رفت.

تازه‌ترین ویدیو