کشف لاشه هواپیما پس از۵۴ سال

کشف لاشه هواپیما پس از۵۴ سال
نگارش از Euronews

گروهی از کوهنوردان در شیلی، لاشه هواپیمایی را که حدود ۵۴ سال پیش سقوط کرده بود، در رشته کوه های آند پیدا کردند. این هواپیما در زمان سقوط ۲۴ سرنشین

گروهی از کوهنوردان در شیلی، لاشه هواپیمایی را که حدود ۵۴ سال پیش سقوط کرده بود، در رشته کوه های آند پیدا کردند.

این هواپیما در زمان سقوط ۲۴ سرنشین داشت که تعدادی از آنها بازیکنان فوتبال بودند.

لاشه این هواپیما در ارتفاع ۳۲۰۰ متری این رشته کوه ها قرار دارد و کوهنوردان اعلام کرده اند که قصد دارند یک بار دیگر این صعود را همراه با بستگان قربانیان حادثه مذکور انجام دهند.

مطالب مرتبط