مرگ مهاجران غیرقانونی؛ اینبار بدلیل کم آبی و تشنگی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مرگ مهاجران غیرقانونی؛ اینبار بدلیل کم آبی و تشنگی

نزدیک به ۱۰۵ مهاجر غیرقانونی در حالیکه در یک قایق غیر استاندارد در خطر مرگ قرار داشتند توسط کشتیها ی گارد ساحلی ایتالیا در دریای مدیترانه نجات داده شدند.

یکی از فرماندهان گارد ساحلی ایتالیا می گوید: “قاچاقچیهای انسان مجرم هستند، آنها این مهاجران را به مستقیما به کشتارگاه می فرستند و زندگی آنها را به خطر می اندازند.”

با وجود نجات این عده نزدیک به ۹ تن از مهاجران بدلیل تشنگی و کم آبی جان دادند. قایق آنها هجده ساعت گرفتار توفان شده بود. بدلیل شرایط بد آب و هوایی، ماموران گارد ساحلی موفق نشدند مهاجرانی که در شرایط وخیم سلامتی قرار داشتند نجات دهند. جنگ داخلی درسوریه، هرج و مرج در لیبی، شرایط وخیم اقتصادی و رژیمهای خودکامه در خاورمیانه و آفریقا عامل اصلی فرار بسیاری از شهروندان از کشورهای بحران زده بسوی اروپا است.