همه پرسی بی نتیجه درباره حقوق همجنسگرایان در اسلواکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همه پرسی بی نتیجه درباره حقوق همجنسگرایان در اسلواکی

خبر کوتاه
همه پرسی بر سر حقوق همجنسگرایان در اسلواکی، به دلیل مشارکت اندک شهروندان بی نتیجه ماند. در این همه پرسی تنها حدود ۲۱درصد از واجدان شرایط رای دهی شرکت کردند. محافظه کاران امیدوار بودند که نتیجه این رای گیری به ممنوعیت ازدواج و حق فرزندخواندگی همجنسگرایان منجر شود.