بیش از یک متر برف در سوئد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیش از یک متر برف در سوئد

خبرکوتاه
بارش برف ساکنان مناطق شمالی سوئد خصوصا شهر لولئا، را با وجود اینکه آنها به زمستانهای سرد و پربرف عادت دارند با مشکلاتی زیاد مواجه کرده است.

به گفته رسانه های محلی بیش از 110 سانتی متر برف روی زمین نشسته است و این میزان از سال 1966 تاکنون بی سابقه گزارش شده است.