نظری اجمالی بر وضعیت بدهی های یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نظری اجمالی بر وضعیت بدهی های یونان

آلکسی سیپراس، نخست وزیر جدید یونان از حزب با گرایش چپ «سیریزا» در نظر دارد درباره بدهی های کشورش با بستانکاران وارد مذاکره شود.

میزان بدهی های یونان ۳۲۱ میلیارد یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است.

حدود ۷۰ درصد بستانکاران این کشور نهادهای بین المللی و یا کشورهای حوزه پولی یورو هستند. صندوق بین المللی پول ۳۲ میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا ۲۷ میلیارد یورو، دولتهای منطقه پولی یورو جمعا ۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از یونان طلب دارند.

نهادهایی که بستانکار یونان هستند

پیش از این در سال ۲۰۱۲ بستانکاران خصوصی یونان حدود ۷۵ درصد بدهی های این کشور به این بخش معادل ۱۰۰ میلیارد یورو را بخشیده بودند.

اعضای حوزه پولی یورو که بیش از همه در معرض خطر مشکلات مربوط به بدهی های یونان قرار دارند

بدهی های یونان در کوتاه مدت

در کوتاه مدت یعنی از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۷ یونان باید حدود ۴۰ میلیارد یورو از بدهی هایش را به بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و بانکهای این کشور پرداخت کند. اما خطری که این کشور را تهدید می کند خالی شدن صندوق دولت و کاهش شدید نقدینگی آن است. با وجود این نخست وزیر یونان توقف دریافت کمکهای مالی بین المللی را در دستور کار دولت قرار داده است.

نسبت سرانه بدهی های یونان

هزینه مربوط به تعدیل میزان بدهی های یونان در صورت موافقت، برای هر شهروند کشورهای در معرض خطر این بدهی ها

آلکسی سیپراس با سفر به بروکسل، پاریس، رم و لندن سعی دارد رهبران کشورهای اروپایی را برای بخشش قسمتی دیگر از بدهی های کشورش و اجرای یک برنامه تجدیدساختار بدهی ها مجاب کند.

در صورت عدم توافق و دست نیافتن به راه حلی درباره بدهی های یونان بار دیگر این کشور و در نهایت منطقه پولی یورو در معرض خطر بحرانی جدید قرار می گیرند.