بوکوحرام به شهر مایدوگوری حمله کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بوکوحرام به شهر مایدوگوری حمله کرد

بوکوحرام عملیاتی تازه را علیه شهر مایدوگوری واقع در شمال شرقی نیجریه آغاز کرده است.

بانکی مون: بوکوحرام مرتکب وحشیگری غیرقابل بیانی علیه بشریت شده است

این در حالی است که ارتش چاد روز شنبه به شبه نظامیان بوکوحرام یورش برد و ۱۲۰ تن از آنان را در شمال کامرون از پا درآورد.

این عملیات علیه شبه نظامیان اسلامگرا در پی آن صورت گرفت که به تازگی اقدامات بوکوحرام از مرزهای نیجریه فراتر رفته و امنیت چاد و کامرون را تهدید کرده است.

بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست اعضای اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی از عملیات نظامی این اتحادیه علیه بوکوحرام حمایت کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «مثل القاعده، بوکوحرام و داعش، همه این تروریست ها مرتکب وحشیگری غیرقابل بیانی علیه بشریت شده اند. نه یک کشور واحد که همه کشورهای منطقه نیز قادر به مقابله با آن به تنهایی نیستند.»

اتحادیه آفریقا ۷ هزار و ۵۰۰ نظامی را از نیجریه، چاد، کامرون، نیجر و بنین برای مقابله با بوکوحرام بسیج کرده است. قرار است اعضای این اتحادیه به زودی برای تصمیم گیری درباره فرماندهی این نیروها گفتگو کنند.