جستجوها برای یافتن قربانیان انفجار گاز در مکزیکو ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جستجوها برای یافتن قربانیان انفجار گاز در مکزیکو ادامه دارد

انفجار یک کامیون حمل گاز در ورودی یک بیمارستان در حومه غربی مکزیکو، پایتخت مکزیک، جان دو نفر را گرفته است و بیش از شصت تن را راهی بیمارستان کرده است. حال 22 تن از زخمی ها کاملا وخیم گزارش شده است.

انفجار گاز در بیمارستان تخصصی کودکان روی داده است و نزدیک به چهل درصد از ساختمان اصلی بیمارستان را با خرابیهای عمده مواجه کرده است.

بسیاری از نوزادان بیمارستان صحیح و سالم توسط ماموران امداد نجات پیدا کرده اند. عملیات نجات قربانیان همچنان ادامه دارد.

سرپرست واحد مخصوص امدادگران می گوید: “یافتن قربانیان فاجعه زمان زیادی می برد. کار دشوار است وزمانبر. خوشبختانه با تیمی مجرب به اینجا آمده ایم. “

نام سه نفر از آسیب دیدگان و زخمی ها در فهرست تحقیقات پلیس قرار گرفته است.

هر سه تن که در میان آنها نام راننده کامیون و کمکش دیده می شود، به منظور تکیمل روند تحقیقات تحت نظر نیروهای پلیس قرار گرفته اند.