نقص فنی، دلیل سقوط جنگنده فرانسوی

نقص فنی، دلیل سقوط جنگنده فرانسوی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه علت سقوط یک فروند جنگنده اف 16 فرانسوی در پایگاه نظامی در اسپانیا نقص فنی هنگام برخواستن از باند اعلام شد. همچنین به گفته مقامات فرانسه

خبر کوتاه

علت سقوط یک فروند جنگنده اف 16 فرانسوی در پایگاه نظامی در اسپانیا نقص فنی هنگام برخواستن از باند اعلام شد.

همچنین به گفته مقامات فرانسه تلاش کادر پرواز برای خروج اضطراری ناموفق بود.

در این حادثه یازده نفر کشته شدند.

مطالب مرتبط