نخستین جلسه کابینه جدید یونان؛ نخست وزیر برنامه های دولت را برشمرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخستین جلسه کابینه جدید یونان؛ نخست وزیر برنامه های دولت را برشمرد

الکسیس سیپراس، نخست وزیر جدید یونان روز چهارشنبه در اولین جلسه کابینه، اهداف، برنامه ها و اولویتهای دولت خود را برشمرد.

ما وارد تنش های دو جانبه و تخریب کننده نمی شویم اما خط مشی فاجعه بار انقیاد را هم ادامه نمی دهیم... ما دولت نجات ملی هستیم و هدف ما مذاکره برای رهایی از بدهی هاست.

نخست وزیر جدید در این جلسه بر تلاش و جدیت دولتش در احیای اقتصاد و مبارزه با بحرانی که سالهاست گریبان یونان را گرفته تاکید کرد.

الکسیس سیپراس، در بخشی از اظهاراتش ضمن اشاره به بازپرداخت بدهی های کشورش و ریاضت های اقتصادی که مردم متحمل آن شده اند، وعده داد که از طریق مذاکره با اتحادیه اروپا به راهکاری درخور شان یونان دست خواهد یافت.

آقای سیپراس گفت: «ما به اشتباه کاساندرا باور داریم و وارد تنشهای دو جانبه و تخریب کننده نمی شویم اما خط مشی فاجعه بار انقیاد را هم ادامه نمی دهیم.» او افزود: «ما دولت نجات ملی هستیم و هدف ما مذاکره برای رهایی از بدهی هاست.»

او ضمن غیرقابل توجیه خواندن هرگونه اشتباهی از سوی دولتش، شفاف سازی امور، مبارزه با فساد، رانتخواری در تمامی سطوح، مقابله با فقر و بیکاری فزاینده در کشور را از اهداف مهم کابینه اش خواند.