تقاضای ۲۶سال زندان برای ناخدای کوستاکونکوردیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تقاضای ۲۶سال زندان برای ناخدای کوستاکونکوردیا

خبر کوتاه
دادستانی در ایتالیا برای ناخدای کشتی واژگون شده کوستا کونکوردیا از دادگاه تقاضای ۲۶ سال مجازات حبس کرد. اتهام وی سهل انگاری منجر به مرگ بیش از ۳۰ تن است. کشتی کوستاکونکوردیا با ۴ هزار و ۲۲۹ سرنشین در ژانویه سال ۲۰۱۲ بر اثر برخورد با صخره ای در نزدیکی جزیره جیلیوی ایتالیا واژگون شد.