تظاهرات هواداران جنبش پگیدا در درسدن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات هواداران جنبش پگیدا در درسدن

هزاران تن از هواداران جنبش پگیدا که خود را مخالف اسلامی شدن غرب می خوانند روز یکشنبه در مرکز شهر درسدن آلمان تجمع کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان را هدف قرار داده و به سیاست های مهاجرتی دولت اعتراض کردند. یکی از آنان می گوید: «ایده آل من مهاجرت قانونی و دارای نظم و حساب است. ما به کار کارشناسی نیاز داریم. مغازه کباب ترکی به قدر کافی داریم.»

هزمان با برپایی این تظاهرات، عده ای از مخالفان پگیدا نیز دست به تجمع زده و نیروهای پلیس میان دو گروه حائل ایجاد کردند. مخالفان می گویند که پگیدا با ترویج «اسلام هراسی» و برخورد خشن با مسلمانان مقیم این کشور، تصویر آلمان را خدشه دار می کند.