پایان بازداشت موقت خزانه دار سابق حزب مردم اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان بازداشت موقت خزانه دار سابق حزب مردم اسپانیا

خبر کوتاه
لوییس بارسناس، خزانه دار پیشین حزب مردم اسپانیا روز پنجشنبه با تودیع وثیقه دویست هزار یورویی از زندان آزاد شد.

وی از نیمه سال ۲۰۱۳ به اتهام فساد مالی در بازداشت بود.