اعتراضات نسبت به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام همچنان ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراضات نسبت به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام همچنان ادامه دارد

به تصویر کشیدن کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در اولین شماره هفته نامه شارلی ابدو، یک هفته پس از کشتار روزنامه نگاران و کاریکاتوریستهای مهم این هفته نامه، همچنان با اعتراض گسترده مسلمانان در جهان اسلام روبرو است.

گروزنی، مرکز جمهوری چچن در فدراسیون روسیه، شاهد حضور دهها هزار مسلمانی بود که در اعتراض به انتشار دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام به خیابان آمدند. یکی از تظاهرات کنندگان می گوید: “ این کاریکاتورها برای مسلمانان دردآور است. می تنها می خواهیم نشان دهیم که صلح ارجحیت دارد.”

عده ای از دانشجویان نیز در خیابان نوفل لوشاتو تهران در مقابل سفارت فرانسه گردهم آمدند و اعتراض خود را نسبت به انتشار این کاریکاتورها بیان کردند. در فیسبوک هم صفحه ای با عنوان من “عاشق حضرت محمد هستم” از سوی مخالفان این کاریکاتورها باز شده است.

در جلال آباد افغانستان هم بسیاری در اعتراض به محتوای مجله شارلی ابدو به خیابان آمدند و در برخی موارد پرچم فرانسه را هم آتش زدند و خواستار عذرخواهی رسمی کشور فرانسه شدند.

تندروهای سلفی در غزه هم اعتراض شدیدی نسبت به چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام روی جلد هفته نامه شارلی ابدو کردند.