وزیر پیشنهادی اشرف غنی در لیست سیاه اینترپل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وزیر پیشنهادی اشرف غنی در لیست سیاه اینترپل

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان قصد دارد سه شنبه این هفته کابینه پیشنهادی خود را برای اخذ رای اعتماد به پارلمان این کشور معرفی کند.

این درحالیست که یکی از وزرای پیشنهادی او برای تشکیل کابینه وحدت ملی در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل (پلیس بین الملل) قرار دارد.

محمد یعقوب حیدری، وزیر پیشنهادی تصدی وزارت مهم کشاورزی، «زراعت، آبیاری و مالداری» از سال 2003 و بدرخواست استونی از سوی پلیس بین الملل تحت تعقیب است.

اتهام او «فرارمالیاتی» و «فساد مالی» عنوان شده است. آقای حیدری 52 ساله، خود را در این رابطه قربانی یک «توطئه سیاسی» دانسته و اتهام مزبور را رد کرده است.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان ضمن ابراز بی اطلاعی از این موضوع، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. اشرف غنی پیش تر وعده کرده بود وزرایش را نه بر اساس روابطشان، که براساس توانایی هایشان انتخاب کند و برنامه ای جدی را برای ریشه کن کردن فساد گسترده به اجرا گذارد.