چاپ کاریکاتورهای "شارلی ابدو" توسط "جمهوریت" و واکنشهای شهروندان ترکیه ای

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چاپ کاریکاتورهای "شارلی ابدو" توسط "جمهوریت" و واکنشهای شهروندان ترکیه ای

روزنامه چپگرای “جمهوریت” ترکیه که با هفته نامه فرانسوی “شارلی ابدو” همکاری دارد، در ابتدا تصمیم داشت که تمام کاریکاتورهای این هفته نامه را منتشر کند، اما پس از تصمیم “شارلی ابدو” به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام بر روی جلد آن، “جمهوریت” هم به چاپ بعضی از این کاریکاتورها اکتفا کرد.

مصطفی کمال اردمول، خبرنگار ارشد این روزنامه، در این باره می گوید: “برخی می خواهند از اسلام حفاظت کنند و روزنامه جمهوریت برای تغییر این دیدگاه تلاش می کند. برای بعضی این یک بهانه برای کشتن دیگران است، اما ما با انتشار این کاریکاتورها، این استدلال را رد می کنیم.”

دادگاه ترکیه انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام را بر روی اینترنت ممنوع کرد و “جمهوریت” هم با در نظر گرفتن برخی احتیاطها، مبادرت به چاپ بعضی از این کاریکاتورها در صفحات میانی آن نمود.

یک شهروند ترک در واکنش به این اقدام می گوید: “من در یک معضل قرار دارم. از یک طرف برای آزادی مطبوعات با چاپ آن موافقم ولی از طرف دیگر معتقدم باید به عقاید مختلف احترام گذاشت. کشیدن تصویر پیامبر در جهان اسلام قابل قبول نیست. مسلمانان به این اعتقاد دارند. من فکر می کنم که غربیها باید به آن احترام بگذارند.”

دیگری هم می گوید: “باید آزادی تفکر وجود داشته باشد و همه بتوانند هر آنچه را که می خواهند بنویسند. همه از جمله اقلیتها حق داشتن آزادی را دارند. میزان آزادی با آزادی برای افرادی که با ما متفاوت هستند سنجیده می شود.”

شهروندی دیگر هم با محکوم کردن این اقدام می گوید: “اینجا یک کشور اسلامی است و خوب نیست این کارها صورت گیرد. کشیدن کاریکاتور پیامبر عزیز ما خوب نیست و در جامعه اسلامی از این کار استقبال نمی شود.”

روزنامه “جمهوریت” ترکیه تنها روزنامه یک کشور اسلامی بود که اقدام به انتشار کاریکاتور جنجال برانگیز “شارلی ابدو” کرد.