زنی بلژیکی: من دختر نامشروع پادشاه سابق اسپانیا هستم

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
زنی بلژیکی: من دختر نامشروع پادشاه سابق اسپانیا هستم

دیوان عالی اسپانیا با بررسی ادعای زنی بلژیکی که می گوید دختر نامشروع خوان کارلوس، پادشاه سابق اسپانیاست موافقت کرد.

خوان کارلوس ۷۷ ساله پس از واگذاری تخت و تاج به پسرش از مصونیت قضایی برخوردار نیست.

«انگرید سارتیائو» ادعا می کند تولدش نتیجه رابطه مادرش با پادشاه وقت اسپانیا در دهه ۶۰ میلادی است.

خاندان سلطنتی اسپانیا این ادعا را رد کرده است و آقای کارلوس ۲۰ روز فرصت دارد تا به دادخواست پاسخ گوید.

خوان کارلوس در مجموع و بخاطر نقشی که در گذر اسپانیا از دوران پسا دیکتاتوری ژنرال فرانکو به دموکراسی ایفا کرد، پادشاهی محبوب بوده است.

این محبوبیت بخاطر رسوایی های مالی اعضای خاندان سلطنتی در کنار وضعیت جسمی وی رو به افول گذاشته است.