حضور بیش از  یک میلیون نفر در تظاهرات سراسری در پاریس

حضور بیش از یک میلیون نفر در تظاهرات سراسری در پاریس

حدود یک میلیون و پانصد هزار تن از ساکنان شهر پاریس برای اعلام همبستگی با خانواده های قربانیان حملات تروریستی اخیر در تظاهرات سراسری شرکت کردند.

حدود یک میلیون و پانصد هزار تن از ساکنان شهر پاریس برای اعلام همبستگی با خانواده های قربانیان حملات تروریستی اخیر در تظاهرات سراسری شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو