حمله در منطقه ونسن

حمله در منطقه ونسن

نیروهای پلیس روز جمعه به مهاجم گروگانگیر در سوپر مارکت یهودی در شرق پاریس حمله کردند.

نیروهای پلیس روز جمعه به مهاجم گروگانگیر در سوپر مارکت یهودی در شرق پاریس حمله کردند.

تازه‌ترین ویدیو