تصاویر غیر حرفه ای عملیات آزادی سازی گروگانها در یک فروشگاه یهودی در پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصاویر غیر حرفه ای عملیات آزادی سازی گروگانها در یک فروشگاه یهودی در پاریس

تصاویر غیرحرفه ای گرفته شده توسط یکی از ساکنان ساختمان مقابل سوپر مارکت یهودی واقع در “پورت دو ونسن” در شرق پاریس، حمله نیروهای ویژه و به شدت مسلح پلیس فرانسه، برای از پا درآوردن گروگانگیر و آزادی گروگانها را نشان می دهد.

در این تصاویر، به محض باز شدن درب سوپر مارکت جسد یکی از گروگانها دیده می شود.

سپس یکی از نیروهای پلیس وارد فروشگاه شده و تیراندازی آغاز می شود.

در این هنگام فرد گروگانگیر که احمدی کولیبالی، معرفی شده، در حالی که به سوی پلیس تیر اندازی می کند، به سمت درب خروجی فروشگاه آمده و آنجا با شلیک پلیس از پا در می آید.

این تصاویر سپس گروگانهای وحشت زده را نشان می دهد که از این فروشگاه خارج می شوند.

بنابر گزارشها، پانزده نفر، از ساعت یک بعد از ظهر روز جمعه در این سوپر مارکت یهودی، به گروگان گرفته شده بودند.

بر اثر این گروگانگیری که نهایتا حدود چهار ساعت به طول انجامید، چهار تن از گروگانها کشته و هفت تن دیگر از جمله سه پلیس به شدت زخمی شدند.

بنابر گزارشها، فرد گروگانگیر با دو گروگانگیر دیگر که در شمال شرق پاریس، یک نفر را در چاپخانه ای به گروگان گرفته بودند، بصورت هماهنگ عمل می کرده است.