شارلی ابدو؛ نگرانی مسلمانان فرانسه از گسترش اسلام هراسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شارلی ابدو؛ نگرانی مسلمانان فرانسه از گسترش اسلام هراسی

در حالی که یک روز از واقعه هجوم مسلحانه به دفتر مجله فکاهی «شارلی ابدو» در پاریس و کشتار خبرنگاران می گذرد، در خلال پوشش زنده تلویزیون یورونیوز، لورانس الکساندروویچ، از مقر یورونیوز در شهر لیون فرانسه با اولاف برنز، خبرنگار یورونیوز در پاریس گفتگو داشت:

یورونیوز: پایتخت فرانسه در شوک است، آیا حس می کنید این حمله تاریخ را عوض کرده است؟ فرانسویها چه نظری دارند؟

اولاف برنز: فرانسوی ها خشمگینند، درد دارند، انها از اعماق وجودشان ناراحت هستند. فرانسویها نمی خواهند که این موضوع تاریخ را عوض کند و با چالشهای بیشتری روبرو شوند. آنها همه کاری می کنند که این فاجعه بدل به تغییرات بزرگ نشوند.

*یورونیوز: سیاستمداران زیادی خواسته اند تا این موضوع مایه های پیش داوری و دشمنی با فرانسویها مسلمان را زنده نکند. برخی از مساجد و مراکز فرهنگی در ساعتهای اخیر مورد حمله قرار گرفته اند، آیا این فاجعه، اسلام هراسی را گسترش خواهد داد؟ *

اولاف برنز: من اینجا در پاریس هستم و این موضوع را حس نکرده ام. درمحله های خوب پاریس هستم و خبری از نژادپرستی نیست. اینجا پاریسیها رای زیادی به حزب (راستگرای) جبهه ملی نداده اند. اما فرانسویهای که اصلیت عرب دارند، از این موضوع در هراسند. آنها همزمان این عمل وحشیانه را محکوم می کنند. آنها می گویند اسلام رحمانی است و خبری از خشونت در آن نیست. اغلب مسلمانان این عمل وحشیانه را محکوم کرده اند. این مسلمانان می گویند تروریستها مسلمان نیستند و نمی توانند به اسم صحبت کنند.