شهردار نیویورک حرکت ماموران پلیس در مراسم تدفین را «بی احترامی» خواند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شهردار نیویورک حرکت ماموران پلیس در مراسم تدفین را «بی احترامی» خواند

شهردار نیویورک پشت کردن صدها مامور پلیس به خود را «بی احترامی» به خانواده های قربانیان خواند.

صدها تن از ماموران و افسران پلیس در مراسم تدفین دو تن از همکاران خود به نشانۀ اعتراض به بیل دی بلاسیو پشت کرده بودند.

آقای دی بلاسیو این حرکت ماموران پلیس را «بی احترامی» به خانواده های قربانیان خواند و افزود نمی تواند بفهمد که کسی در چنان مراسم و لحظه و موقعیتی چنان کاری کند.

بسیاری از ماموران پلیس نیویورک از اظهارات و همدردی های شهردار دی بلاسیو با تظاهرات کنندگانی که علیه پلیس شعار سر می دادند ناخشنود و ناراضی اند.

کشته شدن چند سیاهپوست بدست ماموران پلیس آمریکا در ماههای اخیر باعث اعتراضات و آشوبهایی در این کشور شده و در حرکتی انتقام جویانه مرگ دو مامور پلیس سفیدپوست را بدنبال داشته است.

ونجیان لیو و رافائل راموس دو مامور پلیسی بودند که در بیستم دسامبر در داخل خودروی خود بناگاه مورد حمله واقع شدند و به ضرب گلوله های مهاجمی که گفته بود انتقام سیاهپوستان را می گیرد، به قتل رسیدند.