انفجار مهیب انبار لوازم آتش بازی کلمبیا قربانی نگرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انفجار مهیب انبار لوازم آتش بازی کلمبیا قربانی نگرفت

خبر کوتاه

موج انفجار بسیار شدید یک انبار لوازم آتش بازی در کلمبیا تصویربرداری را از جا کند و جرقه و ترقه و نور تمام جهات و فضا را پر کرد.

بر اثر این انفجار مهیب در جنوب بوگوتا، پایتخت، ۱۷ خانه آسیب دید و دو نفر جراحت سطحی برداشتند اما کسی کشته نشد.

گمان می رود حدود ۱۰ تن لوازم و اسباب آتش بازی در محل انفجار انبار شده بوده است.