روز تنبلی در کلمبیا

ویدیوها. کلمبیایی‌ها روز جهانی تنبلی را امسال نیز جشن گرفتند

کلمبیایی‌ها در گرامی‌داشت «روز جهانی تنبلی» تخت‌های خود را به خیابان آوردند. این مراسم در چارچوب روز پایانی جشنواره‌ای در شهر ایتاگویی در جنوب شهر مدئین برگزار می‌شود. کلمبیایی‌ها از سال ۱۹۸۵ همه‌ساله با هدف عادی‌سازی «تنبلی کردن برای یک روز کامل» با شرکت در این جشنواره تخت‌های خود را به خیابان‌ها می‌آورند.

کلمبیایی‌ها در گرامی‌داشت «روز جهانی تنبلی» تخت‌های خود را به خیابان آوردند. این مراسم در چارچوب روز پایانی جشنواره‌ای در شهر ایتاگویی در جنوب شهر مدئین برگزار می‌شود. کلمبیایی‌ها از سال ۱۹۸۵ همه‌ساله با هدف عادی‌سازی «تنبلی کردن برای یک روز کامل» با شرکت در این جشنواره تخت‌های خود را به خیابان‌ها می‌آورند.

تازه‌ترین ویدیو