نیایش اهالی توکیو در نخستین روز کاری سال نو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نیایش اهالی توکیو در نخستین روز کاری سال نو

خبر کوتاه

حدود ۲۰۰هزار تن از شهروندان توکیو در نخستین روز کاری سال نو میلادی در معبد کاندا گردهم آمدند و به عبادت پرداختند. بیشتر شرکت کنندگان کارمند هستند. حدود سه هزار و ۲۰۰ شرکت برای خوانده شدن نام کارمندانشان در این نیایش ثبت نام کرده بودند.