پیشتازی حزب سیریزا در نظرسنجی های انتخابات آتی یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیشتازی حزب سیریزا در نظرسنجی های انتخابات آتی یونان

تنها سه هفته پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در یونان، تشکیل یک حزب سیاسی جدید توسط جورج پاپاندرئو، نخست وزیر سابق این کشور، به مبارزات انتخاباتی شدت بخشیده است.

گرچه تصمیم آقای پاپاندرئو، خشم حزب سوسیالیست پاسوک که وی تا کنون عضو آن بوده را برانگیخته اما او امیدوار است مانع از پیروزی حزب چپگرای افراطی سیریزا شود.

جورج پاپاندرئو در اولین میتینگ انتخاباتی خود گفت: «ما از قدرت مردمی استقبال می کنیم. ما از هر شهروند فعالی که امروز اعلامیه ما را امضا کند استقبال می کنیم و طی روزهای آینده، به سراسر یونان سفر می کنیم تا همه بتوانند این کار را برای جنبش سوسیالیست دموکرات انجام دهند.»

آقای پاپاندرئو در سال ۲۰۱۱ موفق به برگزاری همه پرسی در مورد کمک مالی بین المللی نشد و در پی آن، استعفا کرد. نارضایتی مردم از اقدامات ریاضتی در یونان به نفع حزب سیریزا به رهبری آلکسی سیپراس شده که در نظرسنجی ها پیشتاز است.

آلکسی سیپراس در یک میتینگ انتخاباتی گفت: «زمان دموکراسی فرا رسیده؛ زمان شان و منزلت؛ زمان مقاومت مردم است. دوران بسیار مهمی پیش رو داریم.»

این انتخابات برای اتحادیه اروپا نیز بسیار مهم است چرا که شاید برای نخستین بار یک حزب ضد اروپایی به قدرت برسد.