جستجو در دریا برای یافتن هواپیمای ایرآسیا

جستجو در دریا برای یافتن هواپیمای ایرآسیا

کاوشهای گسترده ای برای یافتن هواپیما ناپدید شده خطوط هوایی ایرآسیا در حال انجام است. هنوز هیچ اثری از این هواپیما پیدا نشده است اما مقامات اندونزیایی فرضیه سقوط هواپیما را محتمل تر از دیگر نظریات می دانند. این هواپیما نزدیک به 162 مسافرو خدمه را از سورابایای اندونزی به سنگاپور منتقل می کرد.

کاوشهای گسترده ای برای یافتن هواپیما ناپدید شده خطوط هوایی ایرآسیا در حال انجام است. هنوز هیچ اثری از این هواپیما پیدا نشده است اما مقامات اندونزیایی فرضیه سقوط هواپیما را محتمل تر از دیگر نظریات می دانند. این هواپیما نزدیک به 162 مسافرو خدمه را از سورابایای اندونزی به سنگاپور منتقل می کرد.

تازه‌ترین ویدیو