اعتراض کارگران اسلوونیایی به مالیات مضاعف

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض کارگران اسلوونیایی به مالیات مضاعف

خبر کوتاه

کارگران اهل اسلوونی روز شنبه در مرز سابق میان اسلوونی و اتریش درست به اعتراض زدند.

آنها نسبت به وضع مالیات مضاعف بر درآمدی که در خارج از کشور کسب می کنند اعتراض داشتند.

تخمین زده می شود که این کارگران که روزانه یا هفتگی از مرز عبور می کنند مجبور به پرداخت پانصد تا چند هزار یورو مالیات اضافه باشند.