راهپیمایی کارگران بوسنیایی به سوی کرواسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راهپیمایی کارگران بوسنیایی به سوی کرواسی

خبر کوتاه
حدود ۲۰۰تن از کارگران کارخانه های تعطیل شده بوسنی به سوی کرواسی به راهپیمایی پرداختند. این کارگران بیش از یکسال دستمزدی دریافت نکرده و امیدوارند که در کرواسی فرصت اشتغال بیابند. بیشتر آنان اهالی شهر مسلمان نشین توزلا واقع در شمال شرقی بوسنی هستند.