توافق تاریخی بین احزاب و نمایندگان دولت در ایرلند شمالی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توافق تاریخی بین احزاب و نمایندگان دولت در ایرلند شمالی

احزاب ایرلند شمالی از وقوع یک بحران در این کشور جلوگیری کردند.

آنها پس از دو روز مذاکره و گفتگو، در روزهای پایانی سال میلادی، تصمیم گرفتند از دولت ائتلافی کاتولیک و پروتستان حمایت کنند. آنها به پیمانی قابل توجه که بین پنج حزب ایرلند شمالی و نمایندگانی از دولت بریتانیا و ایرلند شمالی رسیدند که نتیجه یازده هفته جلسه بود.

رییس دولت در ایرلند شمالی در این باره گفت: “ قراردادها و اصلاحاتی که مورد توافق بین احزاب و نمایندگان دولتی قرار گرفته یکی از پیشروترینهایی است که یک دولت در ایرلند شمالی موفق به انجام شده است.”

این توافق بی تردید تاریخی است، توافقی که پایانی است نمادین بر دهه ها تنش و نزاع میان احزاب این کشور و همچنین اصلاحاتی اقتصادی از جمله درباره بودجه ایرلند شمالی لحاظ شده است. بودجه تصویب شده در این مذاکرات دو برابر رقم قبلی است که دولت بریتانیا پیشنهاد آنرا داده بود.