خروج  کشیش از کنگره شیلی به دلیل توهین

خروج کشیش از کنگره شیلی به دلیل توهین

یک کشیش اهل شیلی پس از فریادهای توهین آمیز درباره لایحه مربوط به ازدواج همجنسگرایان، از کنگره اخراج شد. ازدواج رسمی همجنسگرایان در کشورهای آمریکای جنوبی هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

یک کشیش اهل شیلی پس از فریادهای توهین آمیز درباره لایحه مربوط به ازدواج همجنسگرایان، از کنگره اخراج شد. ازدواج رسمی همجنسگرایان در کشورهای آمریکای جنوبی هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

تازه‌ترین ویدیو