تظاهرات ضداسلام جنبش «پگیدا» در درسدن آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات ضداسلام جنبش «پگیدا» در درسدن آلمان

حدود ۱۰ هزار نفر دوشنبه شب بار دیگر در شهر درسدن آلمان در اعتراض به آنچه آن را رشد «اسلامگرایی در آلمان و اروپا» می نامند تظاهرات کردند. این افراد جنبش خود را پگیدا (PEGIDA) می نامند که مخفف «اروپائیان میهن پرست ضد اسلامی کردن غرب» است.

یکی از هواداران این جنبش با اشاره به مهاجران گفت: « آنها ایده ها، ارزش ها و اخلاق خود را به همراه می آورند و از ما می خواهند تا خود را با آنها هماهنگ کنیم در حالی که باید برعکس باشد.»

همفکرانی که خود را و وابسته به پگیدا می دانند رسانه ها را در پوشش آرا و عقاید خود به نقض اصل بیطرفی متهم می کنند و می گویند هدفشان محافظت از فرهنگ غربی- مسیحی کشورهای خود است.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در واکنش به دومین تظاهرات بزرگ پگیدا در یک هفته اخیر گفت: «گردهمایی در آلمان آزاد است اما در آن، جایی برای تحریک و دروغ پردازی علیه کسانی که از کشورهای دیگر به کشور ما آمده اند وجود ندارد.»

همزمان بیش از ۵ هزار نفر نیز در درسدن علیه پگیدا تظاهرات کردند. آنان جنبش پگیدا را متهم می کنند که با راستگرایان افراطی و نازی ها همراهند و از حمایت آنان سود می برند.