رژه مسجمه های چوبی در مکزیکوسیتی

رژه مسجمه های چوبی در مکزیکوسیتی

صدها تن به رسم هرساله در خیابان های شهر مکزیک جمع شده اتد تا مجسمه هایی رنگی چوبی و کاغذی را که توسط هنرمندان مختلف از سراسر کشور درست شده تماشا کنند. طول بعضی از این مجسمه ها تا هفت متر و وزن برخی از آنها تا ۳۰۰ کیلوگرم هم می رسد.

صدها تن به رسم هرساله در خیابان های شهر مکزیک جمع شده اتد تا مجسمه هایی رنگی چوبی و کاغذی را که توسط هنرمندان مختلف از سراسر کشور درست شده تماشا کنند. طول بعضی از این مجسمه ها تا هفت متر و وزن برخی از آنها تا ۳۰۰ کیلوگرم هم می رسد.

تازه‌ترین ویدیو