کناره گیری ملکه تایلند از عنوان سلطنتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کناره گیری ملکه تایلند از عنوان سلطنتی

خبر کوتاه

ملکه تایلند که سومین همسر پادشاه این کشور است در نامه ای رسمی از عنوان سلطنتی خود کناره گیری کرد.

این اقدام وی پس از آغاز بررسی ها در رابطه با فساد مالی که علیه چند مقام ارشد پلیس و برخی از بستگان او مطرح شده، صورت گرفت. همزمان پادشاه تایلند نیز از تصمیم خود مبنی بر جدایی از ملکه سابق خبر داده است.