برچیده شدن چادرهای معترضان هنگ کنگی و بازداشت یکصد تن از آنها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برچیده شدن چادرهای معترضان هنگ کنگی و بازداشت یکصد تن از آنها

آخرین گزارشها از اعتراضات دموکراسی خواهان در هنگ کنگ که به نظر می رسد در آخرین مراحل آن باشد، از بازداشت یکصد نفر از آنها در محل کمپشان در مرکز هنگ کنگ حکایت دارد.

همزمان صدها پلیس چادرها و موانعی که از یازده هفته پیش توسط معترضان نصب شده را برداشتند.

آلن لئونگ،عضو شورای قانون گذاری هنگ کنگ و از طرفداران جنبش دموکراسی خواهی دانشجویان می گوید: “دولت و آنهایی که در قدرت هستند می توانند جاده ها و خیابانهای ما را پاکسازی کنند ولی نخواهند توانست قلب مردم هنگ کنگ و بخصوص دو نسل آینده از زنان و مردان که موتور محرکه جنبش هستند را بدست آورند.”

دیوان عالی هنگ کنگ اخیرا به درخواست کسبه و شرکتهای حمل و نقل عمومی، دستور پاکسازی و برچیده شدن چادرها و موانع ایجاد شده توسط معترضان را صادر کرد.

تعداد زیادی از چهره های معروف جنبش دموکراسی خواه هنگ کنگ موسوم به “نافرمانی مدنی بدون ترس“، در میان افراد بازداشت شده به سر می برند.