بازداشت هشت تن دیگر در عملیات ضدمافیایی در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت هشت تن دیگر در عملیات ضدمافیایی در ایتالیا

پلیس ایالات متحده آمریکا به درخواست مقامات ایتالیا یکی از اعضای خانواده گامبیو و مرتبط با شبکه مافیای ایتالیا را که در جرایم سازمان یافته فعال است، بازداشت کرد.

در همین ارتباط و در ادامه عملیات ضد مافیایی، هفت تن دیگر در ایتالیا بازداشت شدند.

اتهام بازداشت شدگان، باجگیری، پولشویی و قاچاق است.