امتناع پاپ از دیدار با دالای لاما

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews  با استفاده از  AFP
امتناع پاپ از دیدار با دالای لاما

واتیکان اعلام کرد که پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان با دالای لاما، رهبر بوداییان تبت ملاقات نخواهد کرد.

اکنون زمان آن است که بگویم تشکیلات واتیکان کاستی هایی دارد. اما البته پاپ را می ستایم.

دالای لاما برای شرکت در نشست برندگان جایزه صلح نوبل به رم، پایتخت ایتالیا سفر کرده است.

سخنگوی واتیکان اعلام کرد که پاپ احترام زیادی برای دالای لاما قایل است، اما وی هیچیک از برندگان جایزه صلح نوبل را به حضور نمی پذیرد.

در مقابل دالای لاما گفت: «اکنون زمان آن است که بگویم تشکیلات واتیکان کاستی هایی دارد. اما البته پاپ را می ستایم.»

به نظر می رسد تلاش واتیکان برای بهبود رابطه با چین مهمترین دلیل امتناع پاپ از دیدار با دالای لاما باشد.

واتیکان انتظار دارد که مقامات چین آزادی بیشتری برای اقلیت کاتولیک قائل شوند و بتواند اسقف های این کشور را راسا تعیین کند.

با توجه به روابط دالای لاما با چین، بسیاری از رهبران کشورها و حتی رهبران مذهبی از دیدار با وی احتراز می کنند. به این ترتیب ملاقات های رهبر بوداییان تبت بیش از هر زمان محدودتر شده است.

آخرین دیدار بین پاپ و دالای لاما به سال 2006 و دوران رهبری پاپ بندیکت شانزدهم بر می گردد.