راهپیمایی معلولان جنگ در زاگرب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راهپیمایی معلولان جنگ در زاگرب

خبر کوتاه

دهها نفر از معلولان جنگ در زاگرب، پایتخت کرواسی راهپیمایی کردند.

راهپیمایان خواستار توجه بیشتر دولت و جامعه به وضعیت جنگ هستند.

به گفته سازماندهنگان در طول بیست سال گذشته بیش از سه هزار معلول به دلیل وضعیت نابسامان دست به خودکشی زده اند.