برادران منگو به فاصله یک روز درگذشتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برادران منگو به فاصله یک روز درگذشتند

خبر کوتاه
برادران منگو، چهرهایی شناخته شده در ایتالیا بفاصله یک روز درگذشتند.

‘پینو’ منگو، خوانندۀ ۶۰ ساله و ستارۀ دهه هشتاد میلادی، روز دوشنبه در صحنه اجراء افتاد و درگذشت.

یک روز پس از این حادثه هم جیووانی منگوی ۷۵ ساله در مراسم تشیع پیکر برادرش افتاد و درگذشت.