درخواست مجازات سنگین برای همسر شاهزاده کریستینا در اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درخواست مجازات سنگین برای همسر شاهزاده کریستینا در اسپانیا

پس از طی یک مرحله از رسیدگی به پرونده شاهزاده کریستینا خواهر فیلیپه ششم پادشاه اسپانیا و ایناکی اوردانگارین همسر او، اکنون دادستان دادگاه شهر پالما د مایورکا در اسپانیا، برای متهمان این پرونده درخواست مجازات کرده است.

پدرو اوراش، دادستان عمومی روز سه شنبه گفت: “من همچنان خواهان توقف موقت در رسیدگی به اتهامات شاهزاده کریستینا شده و همانگونه که هزار بار تکرار کرده ام، خواهان روند رسیدگی مجزایی در این زمینه ام. برای ایناکی اوردانگارین به دلیل ارتکاب جرائمی جدی، احکام مشخص درخواست شده است.”

بنا به گزارش ها، دادستان برای ایناکی اوردانگارین در خواست نوزده سال و نیم زندان و پرداخت سه و نیم میلیون یورو خسارت کرده است. او بویژه متهم به سوء استفاده از اموال عمومی در پوشش موسسات غیر انتفاعی است.

دادگاه طی یکسال گذشته سرگرم رسیدگی به این مسئله بوده که شاهزاده کریستینا تا چه حد در جریان پولشوئی و سوء استفاده های مالی همسر خود بوده است. روند رسیدگی به این پرونده ضربه بزرگی به حیثیت خانواده سلطنتی اسپانیا وارد کرده است.