پله از بیمارستان مرخص شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پله از بیمارستان مرخص شد

پله، اسطوره فوتبال برزیل و جهان از بیمارستان مرخص شد.

پله ۷۴ ساله حدود یک ماه پیش برای عمل سنگ کلیه در بیمارستان آلبرت انیشتن سائو پائولو بستری شد و پس از آن، به دلیل عفونت مجاری ادراری به بخش مراقبت های ویژه همین بیمارستان منتقل شد.

پله در یک نشست مطبوعاتی با اشاره به نام شهر محل تولدش، ترش کوراسوئش به معنای سه قلب گفت: «مسلم است که نگران بودم ولی نمی توانم بگویم که از مرگ می ترسیدم من مرد سه قلب هستم. به این سادگی ها نمی میرم. دکتر به من گفت ممکن است اهل ترش کوراشوآس باشی ولی یک قلب در سینه داری و اگر مواظب نباشی، وضعت خراب می شود.»

پله همچنین با شوخی به هوادارانش گفته که هدف بعدیش حضور در تیم ملی امید برزیل برای المپیک ۲۰۱۶ است.