انتشار گزارش شیوه های بازجویی و شکنجه سیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتشار گزارش شیوه های بازجویی و شکنجه سیا

سازمان سیا با دشوارترین دوران تاریخ خود مواجه شده است. خلاصه گزارش سنا که روز سه شنبه منتشر شد و توسط داین فاینستاین سناتور کالیفرنیا به اطلاع سنا رسید، پرده از روش های بازجویی سیا بعد از حملات یازدهم سپتامبر بر می دارد.

سناتور داین فاینستاین طی ارائه این گزارش گفت: «اقدامات یک دهه گذشته سازمان سیا لکه ننگی برای ارزش ها و تاریخ ماست. انتشار این خلاصه ۵۰۰ صفحه ای نمی تواند این لکه را پاک کند اما می تواند به مردم ما و جهانیان بگوید که آمریکا به اندازه کافی بزرگ است که به اشتباهاتش اعتراف کند و به اندازه کافی اعتماد بنفس دارد که از اشتباهاتش بیاموزد.»

در این گزارش که مدت هفت سال آماده سازی آن طول کشیده از شیوه های بازجویی سیا با عنوان تکنیک های بازجویی پیشرفته و دقیق نام برده شده است. گزارش می گوید که این تکنیک ها بسیار وحشیانه و خشن بوده اند و عملا به نتیجه مورد ادعای سیا که دسترسی به اطلاعات بوده نرسیده است.

خبرنگار ما در واشنگتن می گوید:«مسئله این است که آیا سازمان سی آی ای باید موردانتقاد قرار گیرد یا آنچنان که معاون سابق رئیس جمهوری دیک چنی پیشنهاد کرده بود، پیرایش و تزئین شود. این گزارش بار دیگر درگیری های سیاسی تند و تیزی را میان دو حزب در واشنگتن موجب شده است. پرسش این است که آیا شکنجه باعث می شود سریعا به نتیجه برسیم و در نتیجه امنیت بیشتر داشته باشیم؟ موضوعی که حتی در میان کارشناسان بحث برانگیز است.»