کی یف و جدایی طلبان آماده گفتگوهای صلح می شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کی یف و جدایی طلبان آماده گفتگوهای صلح می شوند

در آستانه دور جدید گفتگوهای صلح در مینسک، پترو پروشنکو رییس جمهوری اوکراین خواستار حل و فصل همه مسائل مربوط به اجرای توافقنامه قبلی مینسک شد.

اولین و مهمترین نکته موافقتنامه مینسک، ایجاد آتش بس است. تنها پس از اولین «روز سکوت»، برچیده شدن سلاح های سنگین، تا فاصله ۱۵ کیلومتر خط آتش، امکانپذیر خواهد بود.

این گفتگوها قرار است از روز پنجشنبه با حضور نمایندگان اوکراین، جدایی طلبان شرق این کشور، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شود.

رییس جمهور اوکراین همچنین گفته با آغاز این مذاکرات، از روز سه شنبه، آتش بس اعلام شده است.

آندری لیسنکو، سخنگوی ارتش اوکراین گفت: «برای ما، اولین و مهمترین نکته موافقتنامه مینسک، ایجاد آتش بس است. تنها پس از اولین «روز سکوت»، برچیده شدن سلاح های سنگین، تا فاصله ۱۵ کیلومتر خط آتش، امکانپذیر خواهد بود.»

یوری لوتسنکو، رهبر جبهه پترو پروشنکو در پارلمان اوکراین بر لزوم فشار دیپلماتیک و اقتصادی علیه روسیه تاکید می کند. او به خبرنگار یورونیوز گفت: «من معتقدم که باید به استراتژی مان در مورد کنترل یک سوم منطقه دونباس از طریق فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر روسیه ادامه دهیم. از این رو، جلسه مینسک، یکی از مراحل در این مسیر است.»

توافق بر سر یک منطقه حائل، آزادی اسرا و جدول زمانی اجرا شدن توافق قبلی، نکات اصلی گفتگوهای منیسک ۲ خواهد بود.

آنگلینا کاریاکینا، خبرنگار یورونیوز در اوکراین می گوید: «مسائل پیچیده ای در دستور کار مذاکرات آینده مینسک وجود خواهد داشت. اوکراین خواستار رهایی تمام اسرایی است که جدایی طلبان طرفدار روسیه در اختیار دارند. جدایی طلبان به نوبه خود، خواستار پایان محاصره اقتصادی و فروش ذغال سنگ به اوکراین هستند، که اوکراین تا کنون رسما با آن مخالف بوده؛ به این خاطر که در اینصورت تلویحا به معنای آغاز روابط رسمی با آنهاست.»